Hosting aplikácií

Ak nepotrebujete celý vlastný server, ponúkame vám hosting aplikácií princípom softvér ako služba (software as a service). Získate tak behové prostredie pre jednu aplikáciu (alebo skupinu spolupracujúcich aplikácií), bez nutnosti údržby okolitého systému. Môže to byť váš firemný software, open-source servery (webové, databázové, CRM riešenia, cloudové služby) alebo komerčné riešenia, kde to umožnuje ich licencia.

Možnosti použita

Aby sme vám priblížili možnosti hostingu aplikácií, predstavíme vám niekoľko druhov systémov, ktoré je možné do takéhoto hostingu nasadiť.

Vlastný emailový server

Hostovaný emailový server vám poskytne plnohodnotné riešenie firemných e-mailov, vrátane kalendárových a plánovacích funkcií. Pomocou administračného rozhrania sami spravujete vaše e-mailové schránky, pričom platíte len za skutočne používaný počet schránok, nie je potrebné zakupovať žiadnu licenciu. Samozrejmosť je prístup pomocou webmail-u s podporou mobilných zariadení. Integrovaná je aj antivírusová a anti-spam ochrana.

Vlastné webové úložisko

Ak potrebujete mať súbory (dokumenty, fotografie, videá) dostupné z terénu, môžete využiť webové úložisko. Poskytne vám možnosť zdieľania dokumentov:
  • medzi rôznymi zariadeniami jedného užívateľa (zamestnanca)
  • medzi rôznymi užívateľmi
  • medzi užívateľom a verejnosťou
Vyhnete sa tak objemným e-mailovým prílohám a súbory máte pod kontrolou. Vidíte, aké súbory zdieľate s ostatnými a kto všetko k nim má prístup. Podpora mobilných zariadení je samozrejmosťou.

CRM systémy

Customer relationship management je systém na správu vzťahov medzi spoločnosťou a jej zákazníkami. Spravidla sa v ňom uchovávajú kontakty, prebiehajúce projekty, zakázky, termíny stretnutí, náklady spojené s realizáciov projektov. Vďaka takémuto systému získate prehľad nad všetkými dôležitými procesmi vo vašom podnikaní.

API služby

Cloudový hosting aplikácií je vhodný aj pre malé služby poskytujúce verejné alebo privátne API (programové rozhranie). Typicky sú to služby poskytujúce dáta vo forme vhodnej na ďalšie spracovanie, napríklad monitorovacie aplikácie, rozhrania k databázam, aplikácie prepojené so sociálnymi sieťami, ...

Node.js server

Node.js je populárna platforma na báze JavaScript-u na vývoj rýchlych sieťových aplikácií.

Verzovacie systémy

Systémy ako SVN, GIT a Mercurial slúžia na sledovanie histórie zmien v súboroch a pomocou zlučovania zmien uľahčujú spoluprácu. Kedykoľvek je možné sa vrátiť k predchádzajúcej verzií dokumentu, vyhľadať kto, kedy a akú zmenu vykonal, alebo preniesť pracovné prostredie na iný počítač. Vhodné sú najmä pri vývoji software na sledovanie zmien v zdrojových kódoch, alebo iných textových súboroch.

Kontaktujte nás

Jilemnického 532/2
911 01 Trenčín
E-mail: biznet@biznet.sk
Tel: +421 902 120 903(c) BizNet s.r.o. 2014