Možnosti monitoringu

Čo všetko je možné monitorovať?

Sieťové prvky

Dostupné pomocou protokolu SNMP
 • Prenesené dáta in/out
 • Vyťaženie CPU

Servery

Pomocou nainštalovaného agenta pre Windows a Linux
 • Využitie RAM, CPU
 • Voľné miesto na disku
 • Bežiace procesy

Email-server

Najbežnejší linux e-mail: Postfix
 • Počet odoslaných/prijatých správ
 • Počet odmietnutých správ
 • Dĺžka fronty správ

Firewally

Mikrotik, FortiGate a iné
 • Vyťaženie CPU
 • Štatistiky pravidiel FW
 • Štatistiky traffic shapingu

Technologické údaje

Zo senzorov pripojených k PC alebo do siete
 • Teplota
 • Napätie, prúd

Zálohovanie

Acronis, rsync
 • Čas poslednej zálohy
 • Chyba pri zálohovaní
 • Voľné miesto na diskovom poli

Úložisko

NAS, NFS, CIFS, diskové polia
 • Voľné a obsadené miesto
 • Rýchlosť čítania a zápisu
 • Stav RAID poľa
 • Poruchy diskov

Záložné zdroje

 • Stav elektrickej siete
 • Vstupné a výstupné napätie
 • Príkon
 • Kapacita batérie

Switche

 • Aktívne a neaktívne porty
 • Traffic in/out
 • Chyby na linke
 • Spanning tree

Bezdrôtové prístupové body

MikroTik, Ubiquiti a iné
 • Úroveň signálu
 • Počet klientov
 • Vyťaženosť kanálov

Pracovné stanice

Pomocou nainštalovaného agenta
 • Prihlásený užívateľ
 • Využitie siete
 • Využitie CPU, RAM
 • Miesto na disku

Poskytované služby

Webové aplikácie, aplikačné servery, virtuálne stroje. Služby, ktoré poskytujete vy svojim klientom, aj služby ktoré využívate.
 • Dostupnosť
 • Odozva
 • Úroveň SLA

Zobrazenie získaných dát

Pre všetky zbierané údaje je možné zobraziť ich aktuálne aj historické hodnoty. Tak isto je možné vypočítať priemer, minimum, maximum a ďalšie údaje pre zvolené časové obdobie.

Tabulárne zobrazenie aktuálnych hodnôt

Pre vybrané monitorované zariadenia si môžete zobraziť posledné uložené hodnoty pomocou tabuľky.

Zobrazenie grafickej mapy

Zariadenie môžete umiestniť do mapy, kde zobrazíte vybrané aktuálne alebo historické hodnoty.

Grafové zobrazenie priebehu

Zo získaných údajov je možné vytvoriť čiarový graf, ktorý zobrazuje priebeh hodnôt v čase, alebo koláčový graf, ktorý zobrazuje aktuálne rozdelenie hodnôt (napr. využitie disku jednotlivými užívateľmi).

Upozornenia

Pre sledované hodnoty môžete nastaviť limit. Po jeho prekročení budete upozornení: Zároveň je možné spustiť automatickú akciu.

Príklady upozornení

Pre ilustráciu variability systému upozornení ponúkame niekoľko príkladov.

Ďalšie funkcie

Wake on lan

Možnosť zobudenia pracovnej stanice alebo zariadenia priamo z monitoringu.

Vzdialená plocha

Pripojenie sa k pracovnej stanici priamo z webového prehliadača - bez potreby inštalácie ďalšieho software. Môžete sledovať činnosť užívateľa (obrazovku) a poskytnúť mu priamu asistenciu ovládaním klávesnice a myši.

Kontaktujte nás

Jilemnického 532/2
911 01 Trenčín
E-mail: biznet@biznet.sk
Tel: +421 902 120 903(c) BizNet s.r.o. 2014