Monitoring siete

Prezrite si aj podrobný popis možností monitoringu.

Monitoring siete

Získajte prehľad o svojej sieti pomocou profesionálnych monitorovacích nástrojov. Ak je vaša produktivita silne závislá na bezproblémovom a spoľahlivom chode vašej sieťovej infraštruktúry, monitoring siete vám umožní predchádzať problémom a rýchlo diagnostikovať poruchy. Monitoring ponúkame v dvoch variantách - lokálnej a cloudovej.

Lokálna inštalácia monitoring servera

V prípade lokálnej inštalácie sa podľa miestnych podmienok nainštaluje monitorovací nástroj na existujúci server, do existujúcej virtualizačnej infraštruktúry alebo vám ho dodáme s novým serverom. Inštalácia priamo u zákazníka je vhodná pre monitorovanie siete v jednej lokalite (napr. sídlo firmy).

Cloudový monitoring

Pri cloudovej inštalácií je monitorovací nástroj prevádzkovaný na serveroch v našom dátovom centre. Do monitorovanej siete sa pripojíme pomocou IPSec VPN.

Bezpečnosť cloudového riešenia

  • Pripojenie bezpečným IPSec tunelom so silným šifrovaním. Všetky dáta prenesené medzi našou a vašou sieťou sú zabezpečené šifrovaním 3DES alebo AES a to od vášho firewallu až po monitoring server.
  • Pre každého klienta prevádzkujeme izolovaný monitoring server. Vďaka virtualizácií môžeme dokonale oddeliť jednotlivé siete našich klientov.
  • Bezpečnosť klientovej siete je vynútená pravidlami na strane klienta. Bezpečnostné pravidlá, ktoré rozhodujú, aké dáta je možné preniesť medzi našou a vašou sieťou sa nastavujú na firewalle u klienta. To znamená, že povolená komunikácia je obmedzená len na monitoring a bezpečnosť vašej siete máte pevne v rukách.

Výhody cloud monitoringu

  • nižšie zriaďovacie náklady
  • dostupnosť monitorovacieho nástroja aj pri lokálnej poruche u klienta
  • bezstarostná prevádzka - vykonávame zálohy, updaty
  • jednoduché rozšírenie pre monitoring viac sietí (napr. pobočky)

Distribuovaný monitoring

Pre rozsiahle siete odporúčame monitoring s distribuovaným modelom. Pre každú nezávislú časť siete (napr. pobočka) sa nasadí odľahčený monitorovací nástroj, ktorý má za úlohu zhromažďovať údaje a zasielať ich do centrálnej konzoly. Oproti cloudovému riešeniu tak umožňuje ešte lepšiu škálovateľnosť, menšiu záťaž prenosovej linky, vyššiu odolnosť voči výpadku. Oproti lokálnej inštalácií ponúka prepracovanú správu celého monitoringu z jedného miesta.

Pridaná funkcionalita

Do monitoringu je integrovaná funkcia wake-on-lan (WOL) pre účel "zobudenia" servera, pracovnej stanice, tenkého klienta... Systémy ktoré túto funkciu na svojom sieťovom rozhraní podporujú môžete takto na diaľku zapnúť a po ich nábehu začať využívať.

Pri použití softwarového agenta bežiaceho na cieľovom počítači ho môžete ovládať - napríklad vypnúť počítač priamo z monitoring konzoly.

Kontaktujte nás

Jilemnického 532/2
911 01 Trenčín
E-mail: biznet@biznet.sk
Tel: +421 902 120 903(c) BizNet s.r.o. 2014