Počítačové siete

Pre našich klientov ponúkame služby týkajúce sa návrhu, výstavby, konfigurácie, správy a údržby sietí a počítačových systémov. Riešime komplexnú starostlivosť o celú sieť, od kabeláže, cez routery, switche až po pracovné stanice, servery a na nich bežiace aplikácie.

Technológie, s ktorými pracujeme

U našich zákazníkov sa najčastejšie stretávame s nasledovnými technológiami:

Fyzické siete

návrh, výstavba, montáž
 • Metalické siete
 • Optická kabeláž
 • WiFi siete, Hotspoty
 • Rádiové spoje

Routery, switche, firewally

dodávka, konfigurácia, správa
 • CISCO
 • FortiNet FortiGate
 • Sophos
 • Mikrotik
 • Ubiquiti EdgeRouter

Servery

dodávka, inštalácia, správa
 • Linux (FreeBSD, Debian, CentOS)
 • Windows Server
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Active Directory
 • VMware, Hyper-V virtualizácia

Software

predaj, inštalácia
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Office
 • ESET Endpoint Security

Úložiská a zálohovanie

predaj, konfigurácia
 • NAS systémy
 • SAN siete
 • zálohovanie

Racky a skrine

dodávka, montáž

Povýšte úroveň svojej podnikovej siete

Snažíme sa hľadať také riešenia, ktoré využívajú plný potenciál použitých technológií. U zákazníkov proaktívne navrhujeme opatrenia, ktoré sú často jednoducho nasaditeľné v rámci podnikovej siete a výrazne zvyšujú celkovú úroveň IT infraštruktúry.

Záložná linka a load-balancing

Ak máte do firmy dovedené dve nezávislé internetové linky (prípadne pevné internetové pripojenie a "mobilný" internet), odporúčame nastaviť sieť tak, aby v prípade výpadku jednej z liniek sa komunikácia automaticky presmerovala na druhú, záložnú linku. Ak je to výhodné, nastavujeme aj vyvažovanie záťaže medzi obe linky. Tým sa celková dostupná prenosová rýchlosť zvýši, čo užívatelia pociťujú ako rýchlejší prístup do internetu.

Zálohovanie do externej lokality

Mnoho firiem zálohuje svoje cenné údaje, často však len nepravidelne, ručne a na média nachádzajúce sa v rovnakej kancelárií alebo budove ako pôvodné dáta. Ručné zálohovanie je náchylné na chyby a nevykonáva sa dostatočne často. V prípade odcudzenia alebo zničenia dát živlom (požiar, voda) sa môžu poškodiť aj záložné média. Preto odporúčame a vieme zabezpečiť automatické, bezobslužné zálohovanie do dátového centra, alebo inej externej lokality, napríklad do inej pobočky zákazníka.

Bezpečný vzdialený prístup

Často sa stretávame s požiadavkou na vzdialený prístup do siete klienta, či už pre prácu z domu, alebo pre obchodníkov a pracovníkov na cestách. Každý otvorený prístup predstavuje bezpečnostné riziko, preto odporúčame používanie VPN pripojenia. Podľa potrieb zákazníka navrhneme použitú technológiu. Podporované sú všetky bežné operačné systémy aj mobilné zariadenia (Android, iOS, Windows Phone).

Po dohode so zákazníkom tento prístup využívame aj my, na poskytnutie vzdialenej pomoci užívateľom, alebo riešenie problémov na diaľku.

Dokumentácia

Základom dobre fungujúcej siete je prehľadná a aktuálna dokumentácia. Často IT infraštruktúra rastie spolu s firmou z pár počítačov na rozsiahlu počítačovú sieť. Potom nastáva stav, kedy sa v sieti nikto nevyzná a riešenie problémov je zdĺhavé a nákladné. Ponúkame vypracovanie dokumentácie k existujúcej sieti. Riadna dokumentácia predchádza problémom pri úpravách v sieti a výrazne znižuje náklady na riešenie problémov, keď nastanú. Pri prácach na sietiach klientov vypracovávame a aktualizujeme dokumentáciu, aby nie len my, ale aj klient a každý, kto v danej sieti vykonáva úpravy mal k dispozícií jasné informácie.

Kontaktujte nás

Jilemnického 532/2
911 01 Trenčín
E-mail: biznet@biznet.sk
Tel: +421 902 120 903(c) BizNet s.r.o. 2014